style2
 

موقعیت شما در سایت: صفحه اصلی چمن چمن طبیعی اصفهان
چمن طیعی مرگ تدریجی آب های زیرزمینیاصفهان در 10 سال گذشته با خشکسالی و بی آبی های زیادی مواجه شده است. به شکلی که که مشاهده زاینده رود با آب، جزء رویاهای هر شهروند اصفهانی گردیده است. کمبود آب در اصفهان منجر به از بین رفتن بسیاری از زمین های کشاورزی، از بین رفتن محصولات کشاورزی، خشک شدن چاه های نیمه عمیق و عمیق و شیوع بیماری های وابسته گردیده است. واضح است با وجود بی آبی زیادی که شهر اصفهان و همچنین ایران را تهدید می کند استفاده از پوشش های گیاهی با مصرف آب بالا و پتانسیل کم از لحاظ فتوسنتز توصیه نمی شود. و همچنین نگهداری از این پوشش ها نیز کاری هزینه بر و در برخی موارد به علت تاخیر در آبیاری آن غیر ممکن می باشد. به جرات می توان گفت چمن طبیعی در اصفهان و ایران به دلایل زیادی نباید مورد استفاده قرار گیرد.

1- ایران دچار خشکسالی جدی شده است و مشکل بی آبی تنها در اصفهان و استان های مرکزی ایران مشاهده نمی گردد بلکه میزان بارش در استان ها شمالی مازندران، گلستان و گیلان نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده است.
2- چمن طبیعی برای زنده ماندن و داشتن شادابی نیازمند آبیاری زیاد و روزانه می باشد. در تحقیقاتی که در سالهای گذشته بر روی میزان آبیاری چمن انجام گرفته محققین موفق به ایجاد واریته ای از چمن شدند که نیاز به آبیاری در دوره های زمانی بیشتر دارد. ولی باز هم از مصرف بالای آب در همین گونه های چمن نیز نمی توان چشم پوشی کرد. در تحقیقی که در یکی از مراکز علمی پژوهشی آمریکا انجام گرفته است مصرف زیاد آب توسط چمن را تایید می نماید به بیان این مرکز هر 100 متر مربع از چمن طبیعی 224 هزار متر مربع آب در سال مصرف می کند. به بیان دیگر هر 100 متر مربع چمن، مصرف آبی برابر با شهر 300 هزار نفری دارد.
3- چمن های طبیعی نیازمند به رسیدگی های فصلی و سالیانه می باشند. به شکلی که هرس سالیانه و بذر پاشی، کود دهی در سال مشاهده می گردد.
4- با راه رفتن بر روی چمن طبیعی عمر مفید آن به نصف کاهش می یابد. 
 


میزان فتوسنتز چمن
در تحقیقات انجام گرفته بر روی میزان فتوسنتز چمن در واریته های (گونه های) مختلف نشان می دهد که میزان فتوسنتز چمن در با در نظر گرفتن مساحت زیر کاشت تقریبا برابر با صفر می باشد. حجم فتوسنتز سالیانه 1 سال چمن با مساحت 100 متر مربع بسیار کمتر از میزان فتوسنز یک درخت با عمر 5 سال، در یک روز می باشد. به این جهت میزان فتوسنتز چمن و همچنین کمک به پالایش هوا به واقع بی تاثیر می باشد.