style2
 

آموزش کاشت و نگهداری درختان میوهموقعیت شما در سایت: صفحه اصلی دست آوردها درختان میوه
میوه یکی از مهمترین محصولات زراعی و کشاورزی در هر کشور شناخته می شود. میوه ها به دلیل داشتن مقدار زیادی از انواع ویتامین ها و همچنین فیبر طبیعی جزء جدا نشدنی سبد غذایی خانواده ها می باشند. میوه ها بر اساس اقلیمها دارای خصوصیات متفاوتی می باشند. به عنوان مثال درختان میوه در کشورهای استوایی دارای طیف گسترده تری نسبت به درختان میوه در اقلیم سردسیر می باشند. ایران به عنوان یک کشور چهار فصل دارای طیف گسترده ای از محصولات زراعی و درختان میوه می باشد. به این شکل که میوه ها براساس نوع فصل به 4 دسته تقسیم می شوند. میوه های بهاری، میوه های تابستانی، میوه های پاییزی و میوه های زمستانی. البته لازم به ذکر است همانطور که گفته شد بیشترین تنوع میوه در فصل گرم سال (تابستان) می باشد.
بوم شناسی و همچنین معرفی بهترین شرایط و موقعیت برای درختان میوه و نحوه کاشت و نگهداری از درختان میوه، نحوه قلمه زدن، پیوند و هرس بموقع در درختان میوه از جمله مواردی می باشند که مورد نیاز هر باغبان و کشاورزی می باشد. لذا مرکز طراحی باغ گستر اصفهان در حجمی گسترده اقدام به تهیه اطلاعات  مورد نیاز برای کاشت، نگهداری تا برداشت میوه و همچنین اطلاعات کامل در خصوص درختان میوه موجود در ایران نموده است. با تغییرات اقلیمی صورت گرفته در ایران و جهان و همچنین تغییرات آب و هوایی و همچنین گرم شدن غیر عادی زمین در سالهای گذشته، نیاز به شناسایی و معرفی روش های نوین در کاشت و نگهداری درختان میوه و همچنین معرفی رقم ها و نهال های اصلاح شده میوه می تواند باغدار را به سوی محصولات با کیفیت و همچنین سود بیشتر از فروش محصولات زراعی هدایت نماید.
صفحه قبل...   صفحه بعد

همه چیز در رابطه با درخت سیب         همه چیز در رابطه با زرد آلو       همه چیز در رابطه با گیلاس         همه چیز در رابطه با انگور

درخت سیب همه چیز در رابطه با درخت سیب، نوع و شناسایی نهال سیب، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت سیب هرس و نحوه پیوند درخت سیب و انواع سیب، فاصله کاشت در درخت سیب را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

 

 

درخت زرد آلو همه چیز در رابطه با درخت زردآلو، نوع و شناسایی نهال زردآلو، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت زردآلو هرس و نحوه پیوند درخت زردآلو و انواع زردآلو ، فاصله کاشت در درخت زردآلو را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

   

درخت گیلاس همه چیز در رابطه با درخت گیلاس، نوع و شناسایی نهال گیلاس، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت گیلاس هرس و نحوه پیوند درخت گیلاس و انواع گیلاس، فاصله کاشت در درخت گیلاس را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

 

 

درخت انگور (مو) همه چیز در رابطه با درخت انگور، نوع و شناسایی نهال مو، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت انگور هرس و نحوه پیوند درخت انگور و انواع انگور، فاصله کاشت در درخت انگور را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

همه چیز در رابطه با گوجه سبز     همه چیز در رابطه با پرتقال      همه چیز در رابطه با هلو      همه چیز در رابطه با انار 

درخت آلوچه همه چیز در رابطه با درخت آلوچه، نوع و شناسایی نهال آلوچه، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت آلوچه هرس و نحوه پیوند درخت آلوچه و انواع آلوچه، فاصله کاشت در درخت آلوچه را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

 

 

درخت پرتغال همه چیز در رابطه با درخت پرتغال، نوع و شناسایی نهال پرتغال، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت پرتغال هرس و نحوه پیوند درخت پرتغال و انواع پرتغال، فاصله کاشت در درخت پرتغال را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

 

 

درخت هلو همه چیز در رابطه با درخت هلو، نوع و شناسایی نهال هلو، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت هلو هرس و نحوه پیوند درخت هلو و انواع هلو، فاصله کاشت در درخت هلو را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

 

 

درخت انار همه چیز در رابطه با درخت انار، نوع و شناسایی نهال انار، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت انار هرس و نحوه پیوند درخت انار و انواع انار، فاصله کاشت در درخت انار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

 همه چیز در رابطه با به

    همه چیز در رابطه با آلبالو      همه چیز در رابطه با نارنگی       همه چیز درباره درخت نارنج

 درخت به همه چیز در رابطه با درخت به، نوع و شناسایی نهال به، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت به هرس و نحوه پیوند درخت به و انواع به، فاصله کاشت در درخت به را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

   

درخت آلبالو همه چیز در رابطه با درخت آلوچه، نوع و شناسایی نهال آلبالو ، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت آلبالو هرس و نحوه پیوند درخت آلبالو و انواع آلبالو ، فاصله کاشت در درخت آلبالو را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

   

درخت نارنگی همه چیز در رابطه با درخت نارنگی، نوع و شناسایی نهال نارنگی، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت نارنگی هرس و نحوه پیوند درخت نارنگی و انواع نارنگی، فاصله کاشت در درخت نارنگی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

   

درخت نارنج همه چیز در رابطه با درخت نارنج، نوع و شناسایی نهال نارنج، انتخاب نهال سالم از بیمار، روش کاشت و نگهداری درخت نارنج هرس و نحوه پیوند درخت نارنج و انواع نارنج، فاصله کاشت در درخت نارنج را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

                   

صفحه قبل...   صفحه بعد

برچسب ها
درختان میوه - هرس درخت میوه - پیوند درخت میوه - ازدیاد درخت میوه - درخت میوه در طراحی فضای سبز - باغ اقتصادی - باغ میوه - نگهداری باغ میوه - آبیاری درخت میوه - کود دهی درخت میوه - چالکود درخت میوه - درخت میوه در طراحی فضای سبز