style2
 

 طراحی دوبعدی فضای سبز موقعیت شما در سایت: صفحه اصلی درباره ما طراحی دو بعدی
طراحی فضای سبز دارای چند مرحله می باشد که در این بخش به شرح آن می پردازیم. این موارد در بیشتر مواقع در پروژه های فضای سبز قابل اجرا می باشد و رعایت این اصول و نکات منجر به دقت در عملکرد طراح، ناظر و در نهایت مجری طرح می شود.

ترسیم کروکی پروژه
در این بخش طراح با استفاده از ابزار اندازه گیری اقدام به ترسیم موقعیت پروژه و همچنین تعیین دقیق ملزومات موجود در پروژه مانند آلاچیق، استخر، ساختمان و ... و همچنین جایگذاری درختان در کروکی ترسیمی می کند. دقت در ترسیم کروکی یکی از مهمترین موارد طراحی و گام اصلی در طراحی فضای سبز می باشد. لذا دقت در ترسیم کروکی محل بایستی به شکلی بدون نقص انجام پذیرد

تعیین موقعیت جغرافیایی
تعیین موقعیت جغرافیایی به منظور شناسایی جهت های جغرافیایی نیز یکی از موارد پر اهمیت در زمان ترسیم کروکی می باشد. در این بخش کارشناس طراح با استفاده از قطب نما ، اقدام به تعیین جهت های جغرافیایی می نمایید. تعیین این موضوع به این علت می باشد که جهت تابش نور خورشید، غروب خورشید، نقطه عطف (تابش خورشید به صورت عمودی) تابش در ظهر مورد ارزیابی قرار گیرد. پس از این ارزیابی طراح به راحتی می تواند با مشاوره با کارشناس باغبانی، به تعیین دقیق درخت ها و پوشش هایی که در طرح فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد بپردازد.

بوم شناسی و اقلیم شناسی منطقه
 کارشناس فضای سبز و باغبانی با شناسایی گونه های غالب در اطراف محل پروژه و همچنین شناسایی و تعیین درجه حرارت محیط و همچنین میزان بارش های جوی می توانند بهترین نوع گونه گیاهی را در طرح مورد نظر پیشنهاد دهند.

ترسم طرح دوبعدی
اصلی ترین بخش پروسه طراحی، طراحی دوبعدی می باشد. در این بخش طراح با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی اقدام به ایده گذاری و ترسیم طرح در نرم افزار دو بعدی سازی اتوکد می نماید. ایده پردازی و اعمال ایده های ناب در طرح دوبعدی از مهمترین اجزاء طراحی دوبعدی می باشد. لذا طراح با در نظر گرفتن شرایط موجود، خواسته های کارفرما و همچنین ایده های خود را در جریان طراحی به نمایش می گذارد. طراحی فضای سبز یکی از دشوارترین الگوهای طراحی می باشد. زیرا ایجاد تفاوت و نمایش تمایز در طرح ترسیمی کاری دشوار می باشد. یکی دیگر از موارد مهم در ترسیم طرح دوبعدی در نظر گرفتن میزان هزینه کرد کارفرما در زمان اجراء طرح ترسیمی می باشد. طراح با در نظر گرفتن میزان بودجه اجرا اقدام به ترسیم طرح مناسب و ایده آل می نماید.