style2
 

موقعیت شما در سایت: صفحه اصلی دست آوردها اطلاعات گیاهی گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی به گیاهانی اطلاق می شود که از حیث نگهداری و مراقبت در زمره گیاهان حساس و نیاز به شرایط خاص قرار می گیرند. دماس مناسب برای گیاهان، نور مورد نظر و مطلوب برای گیاهان آپارتمانی و همچنین خاک مورد نیاز و آفات و بیماری های این گونه گیاهان بسیار کنترل شده و حائز اهمیت می باشد. به این سبب به این گیاهان به اصطلاح گیاهان آپارتمانی گفته می شود، زیرا محل زندگی و پرورش آنها با محیط زندگی انسان یکسان می باشد. در بیشتر مواقع گیاهان آپارتمانی نیاز به آبیاری منظم، نور کم، متوسط و در برخی موارد زیاد، خاک با تخلخل بالا و دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد دارند. از آنجاییکه دمای مورد نیاز و مطلوب برای بدن انسان 20 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد. بنابراین گیاهان آپارتمانی از حیث درجه حرارت محیط می تواند با محیط خانگی و آپارتمان ها رابطه خوبی برقرار نماید. حال فراهم کردن سایر نیاز های گیاه با داشتن اندکی اطلاعات امکان پذیر می باشد.
با گسترش شهر نشینی و همچنین کوچک شدن محیط های زندگی افراد، نیاز به ایجاد محیط سبز در محیط های کوچک لمس می شود. از این رو داشتن اطلاعات نگهداری و ازدیاد گیاهان از درجه اهمیت بالایی برای گسترش فرهنگ استفاده از گیاهان آپارتمانی برخوردار است. در بخش اطلاعات گیاهان آپارتمانی، اطلاعاتی مختصر و مفید برای نگهداری بیش از 100 گونه گیاه آپارتمانی که با اقلیم کشور ایران سازگار می باشند را برای شما شرح می دهیم.

گیاهان آپارتمانی بخش اولاطلاعات گیاهان آپارتمانی بخش اول
در این بخش به شرح کامل در مورد نحوه نگهداری، شناسایی آفات و بیماری ها، ازدیاد گیاهان و معرفی بهترین شرایط اقلیمی برای گیاهان آرالیای برگ پهن، آرالیای دروغی، آرالیای ژاپنی، اریکا پالم، اریکا پالم وحشی می پردازیم. به منظور دستیابی به اطلاعات این گیاهان به صفحه اطلاعات گیاهان آپارتمانی بخش اول مراجعه نمایید و یا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید.

گیاهان آپارتمانی بخش دوماطلاعات گیاهان آپارتمانی بخش دوم
در این بخش به شرح کامل درباره اطلاعات گیاهی و نحوه نگهداری از گیاهان آپارتمانی آزالیا، اسپاراگوس، اسپاتی فیلوم مونا لوآ، استرلیتزیا سفید و استرومانته سانگینیا می پردازیم. شرایط اقلیمی مناسب، مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و همچنین روش های ازدیاد این گیاهان، مواردی می باشد که در این بخش به شرح آن پرداخته ایم. به منظور دستیابی به اطلاعات این گیاهان به صفحه اطلاعات گیاهان آپارتمانی بخش دوم مراجعه نمایید و یا بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید.