style2
 
موقعیت شما در سایت: صفحه اصلی طراحی محوطه موارد بعد از طراحی

لازم است بدانید! 
که پس از تحویل پروژه طراحی به شما و جلب رضایت شما در این خصوص وارد مرحله نظارت و اجرا طرح خواهیم شد. به این منظور لازم دانستیم مواردی که در آینده ممکن است با آنها برخورد کنید را بازگو نماییم.
شما پس از پروژه طراحی و کلیه پیوست های مربوطه (نقشه دوبعدی، نقشه سه بعدی، نقشه اجرایی و مکانیکی و...) قادر خواهید بود پروژه را اجرایی نمایید. مرکز طراحی باغ گستر اصفهان در این زمان نیز در کنار شما خواهد بود. و بنا به درخواست شما می تواند مسئولیت نظارتی و اجرایی را به عهده بگیرد. ما به شما کارشناس و طراح ناظر را جهت شباهت 100% با طرح ترسیمی معرفی می کنیم و قادر به معرفی بهترین و قدرتمند ترین اکیپ های اجرایی به شما باشیم.
طراحی فضای سبز در اصفهان
آیا میدانید پروژه شما در زمان اجرا چه میزان هزینه ای را در بر خواهد داشت؟؟
شما به راحتی میتوانید بیش از 70 درصد از روند هزینه ای پروژه را قبل از اجرا برآورد کنید و کمتر از 30% را به عنوان هزینه های پیش بینی نشده و تورم فرض نمایید. بدین صورت که مرکز طراحی فضای سبز و محوطه سازی باغ گستر اصفهان به منظور سهولت در روند اجرایی و پیش بینی هزینه های پروژه اقدام به متره و برآورد پروژه طراحی شده شما می کند این اقدام باعث می گردد شما قبل از اجرا از هزینه های اصلی و احتمالی پروژه آشنایی پیدا کنید. این پروسه براساس درخواست کارفرما و پس از پایان رسیدن مرحله طراحی قابل رسیدگی می باشذ.
آیا میدانید چگونه اجرای پروژه با طراحی آن یکسان می شود؟؟
زمانی که شما قصد آن را دارید که پروژه فضای سبز ترسیم شده بر روی کاغذ را به مرحله اجرا ببرید بایستی کارشناسی تحت عنوان طراح ناظر به شما از سوی مرکز طراحی باغ گستر اصفهان معرفی گردد تا پروژه به نحو صحیح اجرا شود و توضیحات تکمیلی در حین انجام پروژه به کارگران و معماران داده شود
کنترل کیفی و ارزیابی پروژه!!
مسئولین مرکز طراحی و محوطه سازی باغ گستر اصفهان در زمان انجام پروژه خود را موظف می داند در بازه های زمانی نامشخص و اتفاقی، به بازدید و ارزیابی روند اجرایی پروژه بیایند و از نزدیک پروژه شما را بازدید نمایند.

امکاناتی که مرکز طراحی فضای سبز و محوطه سازی باغ گستر اصفهان در اختیار شما می گذارد منجر به رضایت قلبی شما از کار ما و همچنین اطمینان به صحت انجام کار خواهد شد. بنابراین درنگ نکنید و با ما تماس بگیرید. این مرکز آماده خدمت رسانی به شما در خصوص کلیه امور طراحی منظر و محوطه سازی استان اصفهان می باشد.