style2
 

بایدها و نبایدها در طراحی فضای سبزطراحی فضای سبز || طراحی محوطه || محوطه سازی || باغ گستر || 
زمانی که در مورد طراحی فضای سبز صحبت می کنیم بی اختیار ذهن ما به سمت گیاهان و فضای سبز درون طرح جلب می شود. گیاهان به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده در منظرسازی فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان مثال:
رنگ بندی گیاهان در طراحی:
تنوع رنگ در گلها و گیاهان بکاررفته در طراحی فضای سبز زیبایی خاصی را به منظرگاه می دهد. استفاده از رنگ های گرم، سرد و یا ترکیبی از هر دو می تواند فضایی خاص و تلفیقی به وجود بیاورد.بافت گیاهان در طراحی:
زمانی که در مورد گیاهان صحبت می شود، منظور وضعیت، جنسیت و طول عمر گیاه می باشد. استفاده از گیاهان چندساله در کنار گیاهان یکساله و همچنین گیاهان با وضیعت خشبی(سخت و خشن)، چوبی و یا علفی و جنسیت آن ها مورد توجه طراح فضای سبز قرار می گیرد. بکارگیری گیاهان در بافت های مختلف امکان ایجاد فضای سبز منحصر به فرد را ایجاد می کند.اندازه گیاهان در طراحی فضای سبز:
یکی از عوامل مهم در انتخاب گیاهان برای طراحی فضای سبز، در نظر گرفتن اندازه گیاهان در هنگام کاشت، در زمان رشد و همچنین حداکثر اندازه (رشد گیاه) می باشد. طراح فضای سبز با در نظر گرفتن اندازه فصلی گیاه کاشته شده و همچنین حداکثر اندازه گیاه تا پایان دوره رشد اقدام به ترسیم طرح دوبعدی و همچنین واقع گرایی در زمان ترسیم طرح سه بعدی می نمایند، ترسیم و مشاهده طرح سه بعدی یکی از مهمترین عواملی می باشد که عوام افراد می توانند به راحتی با مشاهده آن به درک صحیح از طرح فضای سبز برسند.شکل گیاه در طراحی فضای سبز:
نوع گیاه و اینکه به شکلی می باشد در انتخاب آن برای استفاده در طراحی فضای سبز تاثیرگذار می باشد. یک طراح فضای سبز این موضوع را در نظر می گیرد که از چه گیاهانی باید در چه قسمت هایی استفاده گردد و به عنوان مثال از گیاهان پرچینی به منظور ایجاد حصار مناسب استفاده نماید و یا از گیاهانی مانند پامپاس گراس برای ایجاد مانع و پوشیدن فضای مورد نظر استفاده نماید. شکل گیاهان در طراحی فضای سبز مورد اهمیت می باشد. اختلاف ططح در گیاهان و نسبت رشد و هرس پذیری گیاهان نیز از معیار های تعیین گیاهان می باشد، در صورتی که بخواهیم انواع فضاهای منظرسازی را شرح دهیم می توان به بسته، باز، نیمه باز، سایبان عمودی اشاره نمود، به همین منظور برای ایجاد یک فضای منظرگاه مناسببایستی گیاهان مناسب را نیز انتخاب نمود.


طرح فضای سبز ناموفق:
مواردی که در فوق به ان اشاره شد مواردی مهم و اساسی در طراحی و ایده پردازی در طراحی فضای سبز می باشد، زمانی که یک فرد به فضای باغ و محیط طراحی شده وارد می شود، اساسا به دنبال زیبایی می گردد و به صورت فطری به دنبال رنگ، بافت، شکل و اندازه گیاهان در طراحی فضای سبز نمی گردد؛ بلکه بیشتر به دنبال برقراری ارتباط با محیط طراحی شده  است. در صوررتی که طرح فضای سبز اجرا شده ارتباط مناسب بین المان ها، ساختمان و گیاهان را برقرار نکند، درواقع ما یک طرح فضای سبز ناموفق داریم. بنابراین بیشترین اهمیت در منظرسازی فضای سبز، ایجاد ارتباط بین موارد ذکرشده می باشد. به عنوان مثال در صورتی که یک گیاه با بافت نرم و لطیف و رنگی شاعرانه و شاخه های دلربا و درهم آمیخته در طرح مورد استفاده قرار گیرد زمانی در دید بیننده مناسب دیده می شود که مانع مشاهده نمای ساختمان و سایر المان ها نباشد. گیاه موردنظر از حیث زیبایی فوق العاده می باشد، ولی به تنهایی و در صورتی که درمجموع المان های فضای سبز جایگذاری شود، بایستی به دقت مورد بررسی و جایگذاری دقیق قرار گیرد.